Coaching, Healer, Healing, Health Coach

BOLD BALD BEAUTIFUL! πŸ¦ΈπŸ»β€β™€οΈπŸ‘©πŸ»β€πŸ¦²πŸ˜

I finally had made an Empowering CHOICE! πŸ’ͺ🏼
⁣
Rather than feeling FORCED to shave my head off since more than half my scalp was practically bald, I took a different approach…

At first I got a haircut with the left side of my hair overlaying the right bald side, kind of hiding it but not fully. 😝

I wore tons of hats and headbands during the month after and I kept mentally preparing myself to cut it ALL off from an empowered place! πŸ’‡πŸ»β€β™€οΈπŸͺ’πŸ‘©πŸ»β€πŸ¦²
⁣
And then I learned that we hold onto emotions in our hair, plus I had already taken on this journey as a REBIRTH…
⁣
And aren’t most newborns bald anyway? I know I was! 😜

Something shifted in me and on this day 4 years ago my dear, loving friend Kat not only shaved my head, but joined me and had me shave hers too while Kelly captured it all LIVE on video and my sweet hubby made loving commentary in the background! πŸ‘©πŸ»β€πŸ¦²πŸͺ’πŸ‘©πŸ»β€πŸ¦²

Everything is perception and as you shift your mindset and how you relate to ANYTHING, you can make empowered choices for EVERYTHING! πŸ¦ΈπŸ»β€β™€οΈ

Unfortunately even though it was a Facebook LIVE, FB decided to delete it from my memories for whatever reason πŸ˜’, but thankfully I had downloaded it beforehand and now it’s my most watched video on YouTube with over 21K views!πŸ‘‡πŸΌπŸ’πŸ»β€β™€οΈπŸ’‡πŸ»β€β™€οΈπŸͺ’πŸ‘©πŸ»β€πŸ¦²πŸ₯°
⁣
Click Here for YouTube Video
⁣
I will always cherish this day in my life with my baby joon and sweet loving friends Kat and Kelly! πŸ₯°

BOLD BALD BEAUTIFUL BRAVE! πŸ’ͺπŸΌπŸ‘©πŸ»β€πŸ¦²πŸ₯°πŸ¦ΈπŸ»β€β™€οΈ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.